„Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów” z przedmową generała Władysława Andersa

Jest to obszerny raport poświęcony zbrodni katyńskiej. W maju 1943 roku Niemcy odkryli w Katyniu ślady grobów oficerów polskich zamordowanych przez Sowietów. Józef Mackiewicz udał się tam na zaproszenie niemieckie i za zgodą polskich władz podziemnych jako obserwator ekshumacji zwłok. W 1948 roku przebywając już na emigracji Mackiewicz brał udział w opracowaniu raportu polskiego rządu na uchodźstwie w Londynie. 

Raport zawiera dokumenty, świadectwa oraz fotografie związane z zamordowaniem polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie przez funkcjonariuszy radzieckiego NKWD na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego. W książce znajdziemy również analizę sfałszowanego raportu sowieckiego tzw. komisji Burdenki, wskazującą na zawarte w nim nieprawdziwe dane.

Książkę częstokrotnie wznawiano na Zachodzie. W okresie PRL jej rozpowszechnianie w Polsce było zakazane przez cenzurę, dlatego do 1990 roku, gdy zaszła transformacja ustrojowa, ukazywała się w kraju jako wydawnictwo podziemne. Przez wiele lat w książce nie wskazywano informacji o decydującym wkładzie Józefa Mackiewicza w jej opracowanie.

Udostępnij: