Pisali o nim

Czesław Miłosz,

Gastronomia, “Kultura” 1957, nr 10, s. 108 (Zderzenia literackie)

Artur Domosławski

„Gazeta Wyborcza” nr 281 z 1-2.12.2001

Stefan Niesiołowski

„Gazeta Wyborcza” nr 295 z 18.12.2001

Witold Gombrowicz

Korespondencja listowna do redaktora naczelnego miesięcznika „Kultury” 1958 r.