O twórczości

Józef Mackiewicz jest uważany za jednego z najwybitniejszych pisarzy emigracyjnych. Jego pierwszym dziełem jest napisany wraz z Kazimierzem Leszyckim dramat „Pan poseł i Julia”, który został wystawiony w 1931 roku w Wilnie. Kolejną próbą literacką, którą stworzył wraz z Walerianem Charkiewiczem, Stanisławem Mackiewiczem, Jerzym Wyszomirskim i wydaną pod wspólnym pseudonimem Felicja Romanowska, była Wileńska powieść kryminalna wydana w 1933 roku. Samodzielnie debiutował tomem nowel pt. 16-tego pomiędzy trzecią a siódmą (1936), gdzie przedstawił patriotyczną deformację stereotypów narodowych.

Najważniejsze książki Mackiewicza są powieściami. Swoje dzieła opiera na wiedzy historycznej, często posługiwał się źródłami, dokumentami, relacjami i wspomnieniami naocznych świadków. Głównym tematem powieści są procesy historyczne oglądane z dystansu czasu: wojna polskobolszewicka, konflikty narodowe na wschodzie II Rzeczypospolitej, sowiecka i niemiecka okupacja tych obszarów, a przede wszystkim losy pojedynczych ludzi zaplątane w wiry wydarzeń i ideologii.

Często był oskarżany za naruszanie politycznego i narodowego tabu z powodu takich powieści jak na przykład: Lewa wolna za krytykę postaci Piłsudskiego i negowanie sensu jego zwycięstwa w 1920 roku, Nie trzeba głośno mówić za kwestionowanie polityki AK wobec ZSRR na kresach wschodnich czy Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy za przedstawienie w negatywnym świetle postawy Kościoła rzymsko katolickiego wobec komunizmu.

Powieści Mackiewicza są połączeniem różnych (narracyjnych, gatunkowych i kompozycyjnych sposobów opowiadania. Pisarz nigdy nie posługuje się jedną konwencją narracyjną. Charakterystyczną cechą twórczości Mackiewicza jest częsta zmiana perspektywy opowiadania. Kiedy przedstawia bieg wydarzeń z życia postaci, posługuje się narracją o ograniczonej perspektywie poznawczej, często nawet ograniczoną do wiedzy samego bohatera. Jednak gdy pisze o faktach historycznych, całkowicie zmienia tę perspektywę. Posługuje się konwencją kroniki, opracowania naukowego, reportażu, a ukazany narrator posiada pełną, specjalistyczną wiedzę historyczną.

Najważniejsze dla pisarza było opisywanie prawdy, jak sam powiedział podczas rozmowy z Włodzimierzem Odojewskim: „Jedynie prawda jest ciekawa”. Dlatego też jego książki pokazują bohaterów w realiach historycznych, a Mackiewicz nie opisuje miejsc, w których sam nie był lub których nie znał.

Twórczość:
Pan poseł i Julia (dramat, współautor Kazimierz Leczycki), Wilno 1931
Wileńska powieść kryminalna (pod pseudonimem Felicja Romanowska, współautorstwo razem z Walerianem Charkiewiczem, Stanisławem Mackiewiczem, Jerzym Wyszomirskim), Wilno 1933
16-go między trzecią a siódmą (nowele), Wilno1936
Bunt rojstów (reportaże), Wilno 1938
Prawda w oczy nie kole (publicystyka, powst. 1942), Londyn 2002
Optymizm nie zastąpi nam Polski (publicystyka, powst. 1944), Londyn 2005
Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów (redakcja), przedmowa Władysława Andersa, Londyn 1948
Karierowicz (powieść), Londyn 1955
Droga donikąd (powieść), Londyn 1955
Kontra (powieść), Londyn 1957
Sprawa pułkownika Miasojedowa (powieść), Londyn 1962
Zwycięstwo prowokacji (publicystyka), Londyn 1962
Pod każdym niebem (nowele) Londyn1964; II wyd. pod tytułem Ściągaczki z szuflady Pana Boga, posłowie Barbary Toporskiej, 1989
Lewa wolna (powieść), Londyn 1965
Nie trzeba głośno mówić (powieść), Paryż 1969
W cieniu krzyża, Londyn 1972
Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy, Londyn 1975
Droga Pani… oraz Fakty, przyroda i ludzie. Wybór artykułów Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej, Londyn 1984
Bulbin z jednosielca (wybór publicystyki), Londyn 2002
Okna zatkane szmatami (wybór publicystyki), Londyn 2002
Nudis Verbis (wybór publicystyki), Londyn 2003