Redakcja

Powstanie portalu internetowego poświęconego jednemu z najbardziej kontrowersyjnych publicystów XIX wieku zainicjowała  Fundacja „Vilniaus krašto fondas” (z lit. “Wileńszczyzna”). Została ona  założona przez absolwentów polskich uczelni pochodzących z Wilna. Jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową zajmującą się wspieraniem osób o polskim pochodzeniu na Wschodzie, a w szczególności na Wileńszczyźnie.

Głównym celem projektu jest popularyzacja postaci pisarza i publicysty, kandydata do Nagrody Nobla –  Józefa Mackiewicza. Realizatorom projektu zależy na zachowaniu pamiątek, dokumentów, książek oraz miejsca pamięci powiązanego z pisarzem. Nie mniej ważnym zadaniem jest promowanie dorobku twórczego, który wspomoże proces rozwoju krytycznego myślenia młodego pokolenia Polaków na Litwie.

Po otwarciu Ośrodka Pracy Twórczej im. J. Mackiewicza zostanie umożliwiona przestrzeń dla spotkań, twórczości, wieczorów literackich, zajęć edukacyjnych dla młodzieży i miłośników J. Mackiewicza. Planowana jest również wystawa mobilna o publicyście, która jeszcze bardziej przybliży postać J. Mackiewicza dla Polaków na Wileńszczyźnie.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Redaktor

Redaktor i tłumacz

Redaktor

Redaktor

Tłumacz, kierownik redakcji

Redaktor

Redaktor

Redaktor

Redaktor