„Bulbin z jednosielca”

Zbiór opowiadań i artykułów z lat 1922-1936, wyboru tekstów dokonał Michał Bąkowski.

„Jest w tej grubej książce kilka książek i zamiast czytać teksty, opublikowane przez Józefa Mackiewicza w prasie w latach 1922-1936 po kolei, chronologicznie, tak jak zostały kiedyś ogłoszone, a teraz mozolnie i pieczołowicie (cała gmatwanina pseudonimów i kryptonimów!) zidentyfikowane, zebrane i przez londyńską Kontrę opublikowane – można je sobie, na własny użytek, poukładać inaczej.

Wykroiłem z 540-stronicowej księgi prasowych tekstów Mackiewicza jeden wątek, jego autobiografię. A przecież dałoby się równolegle wykroić i książkę o przyrodzie, i zbiór felietonów politycznych, propagujących szczególne rozumienie lokalnego interesu polskich Litwinów, uważających się za spadkobierców Wielkiego Księstwa Litewskiego, i zbiór artykułów politycznych, wskazujących na zagrożenie bolszewickie w Europie, ale i w Azji oraz w Afryce. (…) dałoby się ułożyć ciekawy zbiorek esejów literackich oraz recenzji teatralnych, które niewiele ustępują najlepszym w tym gatunku tekstom Słonimskiego. Błyskotliwe pióro Józefa Mackiewicza sprawia, że od tych książek w odcinkach po wielu latach, jakie upłynęły od ich napisania, trudno się oderwać”. (Jan Zieliński „Rzeczpospolita”, Rzecz o książkach, nr 28 z 02.02.2002)

Udostępnij: