Rok 2022 – rokiem Józefa Mackiewicza

Sejm RP ustanowił 2022 rokiem Józefa Mackiewicza, „uznając wielkość jego dorobku wytrwale wspierającego idee niepodległości Polski, wolności i przyjaznego współistnienia ludów Europy Środkowo-Wschodniej, niezłomnego oporu przeciwko komunizmowi oraz uniwersalne wartości jego prozy literackiej”. Za uchwałą opowiedziało się 441 posłów, wszyscy byli za, jeden głos był przeciw, nikt nie…

Sejm RP ustanowił 2022 rokiem Józefa Mackiewicza, „uznając wielkość jego dorobku wytrwale wspierającego idee niepodległości Polski, wolności i przyjaznego współistnienia ludów Europy Środkowo-Wschodniej, niezłomnego oporu przeciwko komunizmowi oraz uniwersalne wartości jego prozy literackiej”. Za uchwałą opowiedziało się 441 posłów, wszyscy byli za, jeden głos był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

W uchwale przypomniano, że Józef Mackiewicz urodził się 120 lat temu – 1 kwietnia 1902 roku w Petersburgu, natomiast dzieciństwo i lata młodzieńcze spędził na Wileńszczyźnie. Podkreślono również jego patriotyzm i odwagę oraz nastroje antykomunistyczne.

„W Wilnie przetrwał okupację sowiecką, a po tym, kiedy to miasto trafiło pod okupację niemiecką – odmówił wydawania kolaboracyjnego pisma w języku polskim. Gdy zamieścił w „Gońcu Codziennym” kilka antybolszewickich tekstów, został oskarżony o współpracę z Niemcami. Od wyroku skazującego uratowali go kierownik Biura Informacji i Propagandy Okręgu AK Wilno Zygmunt Andruszkiewicz oraz wybitny pisarz i żołnierz Sergiusz Piasecki. Po wojnie został oczyszczony z zarzutu kolaboracji. W maju 1943 roku, za zgodą polskich władz podziemnych, był świadkiem prowadzonej przez Niemców ekshumacji ciał oficerów zamordowanych przez Sowietów w Katyniu” – głosi uchwała.

W dokumencie obficie przywołano dokonania literackie pisarza. Wspomniano nie tylko jego pierwszy zbiór nowel oraz reportaży „Bunt rojstów”, ale także największe dzieła autora: „Droga donikąd”, „Karierowicz”, „Nie trzeba głośno mówić” czy „Sprawa pułkownika Miasojedowa”. Wspomniano również o reportażu „Ponary-baza”, opowiadającym o niemieckich mordach na Żydach, który został wydany w Rzymie, a także pierwszą książkę o sowieckim ludobójstwie na Polakach po angielsku „The Katyń Wood Murders”, gdzie był naocznym świadkiem wydarzeń.

„W warstwie faktograficznej, o którą Mackiewicz szczególnie dbał, przedstawiał życie mieszkańców pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego na tle przełomowych wydarzeń historycznych i odwoływał się do tradycji wielonarodowej I Rzeczypospolitej. Był nieprzejednanym wrogiem totalitaryzmów, szczególnie komunizmu, poszukiwał wszystkiego, co mogłoby łączyć mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, w tym antybolszewicką opozycję w Rosji, na drodze ku wolności narodów. Od strony artystycznej były to teksty łączące fakty z fikcją literacką, zawierające znakomite opisy przyrody i mistrzowskie przedstawienie psychologicznych motywów działania bohaterów powieści. Stworzył oryginalny model powieści fabularno-dokumentalnej epicko przedstawiający obraz rzeczywistości. W wielu reportażach pisarz ukazywał bezpowrotnie utracone Kresy Wschodnie wielkiej Rzeczypospolitej. Jego życiowe motto stanowiły słowa: Tylko prawda jest ciekawa” – czytamy w uchwale.

Uchwała przypomina nam również o tym, że twórczość Mackiewicza w czasach PRL była zakazana i niemal dostępna. Dopiero po rozwoju wydawnictw w drugim obiegu świat zaczął zapoznawać się z twórczością pisarza, która wśród krytyków i badaczy literatury jest określana niezwykle wysoko.

Do końca życia pisarz wraz z żoną Barbarą Toporską mieszkali w Monachium. Józef Mackiewicz zmarł 31 stycznia, żona odeszła 20 czerwca 1985 roku. Oboje zostali pochowani w Londynie.

Aneta Kurowska

Udostępnij:

Dołącz do newslettera!

Szanujemy Twoją prywatność. Wysyłamy tylko treści, które sami uważamy za wartościowe, w rozsądnych odstępach czasowych.
Akceptuję regulamin oraz politykę prywatności serwisu.