Apie redakciją

Šį internetinį portalą apie vieną prieštaringiausiai vertinamų XIX a. publicistų inicijavo „Vilniaus krašto fondas“. Jį įkūrė lenkų tautybės jaunimas iš Vilniaus. Tai yra nepriklausoma, ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija, palaikanti rytų lenkus, ypač gyvenančius Vilniaus krašte.

Pagrindinis projekto tikslas – populiarinti rašytojo ir publicisto gyvenimą ir veiklą, išsaugoti su Juzefu Mackevičiumi susijusius daiktus (dokumentus, knygas, atminimo vietą ir pan.). Svarbu taip pat skatinti domėtis ir skaityti Mackevičiaus kūrybą, kuri ugdys jaunosios Lietuvos lenkų kartos kritinį mąstymą.

Juzefo Mackevičiaus Kūrybos Centre jau galima organizuoti susitikimus, literatūros vakarus, edukacinius užsiėmimus jaunimui ir Juzefo Mackevičiaus mylėtojams. Taip pat jau veikia mobili paroda apie publicistą, kurios tikslas yra labiau priartinti Mackevičių prie lenkų bendruomenės.